Partner in Business
Partner in Business

1: Nieuwheid Onderzoek

Voordat U verder gaat met uw plannen, stel uzelf de belangrijke vragen: Bestaat het al? Kan ik er (nog) octrooi op aanvragen?

Als het idee/product (de uitvinding) niet nieuw is dan betekent dit dat U geen octrooi meer kunt aanvragen. 'Niet nieuw' houdt in dat het op een of andere manier in de publiciteit is geweest, via welke medium dan ook: internet, televisie, krant, literatuur, etc.

Om te onderzoeken of een idee nieuw is kunt U diverse bronnen raadplegen. Zo kunt U via Esp@cenet (http://nl.espacenet.com/) onderzoeken of er in het verleden octrooi is aangevraagd op hetzelfde of een soortgelijk idee. Esp@cenet is een online bibliotheek waarin alle octrooiaanvragen zijn geregistreerd.

U kunt natuurlijk ook via Google kijken of er ooit iets is gepubliceerd over 'uw' uitvinding. Op het moment dat je een octrooiaanvraag indient is het tegenwoordig (sinds juni 2008) verplicht om een nieuwheidonderzoek door het Octrooicentrum uit te laten voeren. Hiermee zijn uiteraard de nodige kosten gepaard, dus U kunt beter zelf een eerste check doen, om onnodige kosten te besparen.

Op het moment dat U geen octrooi meer kunt aanvragen kunt U zich afvragen of het zinvol is om verder te gaan met het vermarkten van de 'uitvinding'. U heeft immers geen enkele bescherming en een ieder is vrij om met 'uw' idee aan de haal te gaan. Indien er eerder al een octrooi is verleend aan een ander, dan houdt het verhaal uiteraard ook op, omdat U anders inbreuk pleegt op een bestaand octrooirecht.

Daarentegen is het niet altijd noodzakelijk om een octrooi aan te vragen. Meer hierover onder de button 'Productbescherming'.2: Markt Onderzoek


Voordat U besluit verder te gaan met het maken van een prototype of het aanvragen van een octrooi is het zinvol te kijken of uw plannen voldoende levensvatbaar en rendabel zijn. Zo heeft U in 9 van de 10 gevallen te maken met bestaande marktpartijen waarmee U moet concurreren. Deze marktpartijen bieden wellicht niet hetzelfde product, maar ze hebben meestal wel een product/oplossing dat beantwoordt aan identieke behoeften van de klant.

a.     Toegevoegde waarde: het is belangrijk de behoeften van de klant te kennen. U moet immers voldoende waarde toevoegen wil de klant geïnteresseerd zijn in uw product/oplossing.

b.     Concurrentievoordeel: om succesvol te zijn zal uw product/oplossing iets moet bieden dat onderscheidend is van hetgeen de concurrentie aanbiedt. Het is belangrijk dat U het concurrentievoordeel kunt hard maken en bij voorkeur kunt kwantificeren. Het moet glashelder zijn waarom een potentiële klant voor uw product kiest en niet voor dat van de concurrent.

c.     Klantgroepen: U zal in kaart moeten brengen wie uw potentiële klanten zijn. Meestal kun je verschillende klantgroepen onderscheiden. Elke klantengroep heeft zijn eigen behoeften. U moet een inschatting maken hoe groot de kans is dat U succesvol bent bij diverse klantgroepen, rekening houdend met andere aanbieders. Er zijn tal van instanties (brancheverenigingen, etc.) waar U kunt onderzoeken over hoeveel bedrijven je feitelijk praat.

d.     Verkoopprijs: wat is de klant bereid te betalen voor uw product. Enerzijds wordt dit bepaald door de alternatieven waar hij uit kan kiezen, anderzijds wordt dit bepaald door het voordeel dat de klant kan behalen door uw product in te zetten.

Op het moment dat U een product/oplossing denkt te hebben voor een klantbehoefte die nog gecreëerd moet worden, is het minstens zo belangrijk een goed marktonderzoek uit te voeren, opdat U niet achteraf teleurgesteld wordt dat mensen misschien wel geïnteresseerd zijn in uw product, maar niemand bereid is ervoor te betalen. Of dat U een oplossing heeft voor een probleem dat er niet is.3: Technisch Onderzoek

Voordat U besluit verder te gaan met het aanvragen van een octrooi is het zinvol te kijken of uw idee uitvoerbaar is.

a. Maakbaarheid; in eerste instantie moet U zich afvragen of uw product met de juiste toleranties is te produceren met de huidige stand der techniek.

b. Kostprijs; vervolgens moet U bepalen wat de kostprijs zal zijn om het product uit te ontwikkelen en te laten produceren. Uiteraard maakt het voor de kostprijs uit in welke aantallen U het product wilt laten produceren.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium te weten wat iets gaat kosten. In de ‘business case’ heeft U deze kostprijs nodig om te bepalen of uw idee levensvatbaar is en of U er geld aan kunt verdienen.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact