Partner in Business
Partner in Business

Businessplan

Het businessplan is voor een investeerder vaak de eerste kennismaking met uw bedrijf. Het is daarom cruciaal dat het document er professioneel uitziet, goed onderbouwd is en uw ideeën duidelijk onder woorden brengt. Wat staat er in een businessplan?

1) Executive summary
Ieder businessplan bevat een ‘executive summary’ als eerste hoofdstuk. Dit is een samenvatting van maximaal twee pagina’s van het totale businessplan, bedoeld als inleiding van uw gehele propositie. De samenvatting is het visitekaartje van uw plan. Concentreert u zich vooral op het kort en bondig omschrijven van de potentie van de markt, de (potentiële) klanten, de concurrentieanalyse, het financiële plaatje, de capaciteiten van het team en de aantrekkelijke exit-strategie. Benoem ook eventuele overtuigingspunten: een intellectueel eigendom, een samenwerkingsovereenkomst met een strategische partner of een intentieverklaring van een potentiële klant.

2) Het idee
Geef een beknopte uitleg over het product of de dienst die uw bedrijf aanbiedt. Maak duidelijk dat uw businessidee een behoefte in de markt vult. Vermeld ook eventuele patenten op uw product of dienst, want daarmee laat u uw concurrentievoordeel zien. Bedenk dat investeerders doorgaans niet zitten te wachten op uitgebreide technische
verhandelingen over uw product. Ze willen vooral lezen waarom klanten zitten te wachten op uw product.

3) Bedrijf
Beschrijf kort de historie van uw bedrijf en vermeld de successen die uw bedrijf wellicht al heeft behaald. Maar laat vooral zien wat uw missie is. Wat is uw verdienmodel? Hoe kan uw investeerder geld verdienen aan uw product of
dienst?

4) Markt
De groeipotentie van de markt waarin u opereert wordt in dit gedeelte van uw businessplan duidelijk. Hieruit blijkt dat u de markt doorgrond heeft, de trends en ontwikkelingen kent en weet wat er gevraagd wordt om uw bedrijf tot een succesverhaal te maken. Let wel op dat u een realistisch beeld schetst van de groeipotentie.

5) Klanten
Wie zijn uw afnemers, wat zijn hun kenmerken, waar hebben ze behoefte aan, waarom doen ze hun aankopen en wat is hun uitgeefpatroon? U laat aan een investeerder zien dat u uw klanten in de consumenten- of zakelijke markt kent, dat u hun afwegingen bij hun aankoopproces begrijpt en de demografie van de afnemers weet. Vermeld ook intentieverklaringen die potentiële klanten hebben ondertekend.

6) Concurrenten
Geef een overzicht van bedrijven die vergelijkbare producten of diensten aanbieden of die in een vergelijkbare behoefte in de markt voorzien. Laat zien dat u uw concurrenten kent, beschrijf hun sterke en zwakke eigenschappen en laat zien dat u ze niet onderschat. Verklaar waarom u onderscheidend bent en beschrijf de toetredingsdrempels voor nieuwe concurrenten.

7) Team
Wie zijn de mensen op de essentiële plekken binnen de organisatie, welke verantwoordelijkheden dragen ze en wat zijn hun capaciteiten? Beschrijf van elke persoon de achtergrond, ervaring en competenties. Wees ook eerlijk om te vermelden welke vaardigheden u mist binnen uw bedrijf en op welke manier u deze leemte gaat vullen.

8) Exit-strategie
Iedere investeerder wil weten hoe u hem een fors rendement bezorgt op zijn investering. Door een exit-strategie in het businessplan op te nemen, ziet een investeerder dat u heeft nagedacht over de eindfase van uw relatie met hem. Laat zien hoe zijn mogelijke ‘return of investment’ eruit ziet door middel van financiële projecties, noem namen van bedrijven die uw onderneming eventueel kunnen overnemen of geef voorbeelden van exit-strategieën bij vergelijkbare bedrijven.

9) Financiën
In dit hoofdstuk toont u de financiële projecties (balans, winst- en verliesrekening en kasstroomprognose) waarop uw kapitaalbehoefte is gebaseerd. U overtuigt een investeerder door prognoses te geven voor de komende 12 tot 18 maanden, aangevuld met een realistische waardering van uw bedrijf en het aandelenbelang dat u weg wilt geven. Mocht een investeerder na het lezen van uw ‘executive summary’ of het gehele businessplan geen heil in uw idee zien, dan is al uw werk niet voor niets geweest. U kent alle aspecten rondom uw bedrijf, u weet de sterke en zwakke punten van ieder teamlid te benoemen en u hebt alle feiten en cijfers voor uzelf op een rijtje. Wanneer u op zoek gaat naar een andere investeerder, bent u beter ingelicht en zelfverzekerder.

Dit is een gedeelte uit het boek Hoe vind ik een investeerder? Een praktisch handboek voor het zoeken en vinden van een investeerder, aangevuld met praktijkvoorbeelden en vele tips van ondernemers, investeerders en adviseurs.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact