Partner in Business
Partner in Business

Onze werkwijze

1: Samenwerking / Partnership

'Partner in Business' richt zich op uitvinders, technostarters en innovatieve bedrijven in de maakindustrie die hun uitvindingen en innovaties zelf op de markt willen brengen en daarbij commerciële ondersteuning wenselijk achten.

In de maakindustrie treffen we vaak situaties waar het bedrijven niet lukt om innovaties goed te vermarkten. Innovaties blijven op de plank blijven liggen of zijn reeds geïntroduceerd, maar de verkoopresultaten blijven achter bij de verwachtingen. Wij bieden hulp en kunnen op ieder moment van het traject instappen. Ook een bijdrage op deeltrajecten is mogelijk. Belangrijk is dat we onze kennis, ervaring en ons netwerk complementair maken aan hetgeen de situatie bij de opdrachtgever vraagt. Uiteindelijk gaat het maar om een ding: het succesvol naar de markt brengen van het nieuwe product. Daar ligt onze kracht.

Bedrijven schakelen 'Partner in Business' in als Business Developer, op projectbasis of met een financiële koppeling aan het behaalde resultaat. Het bedrijf heeft jarenlange ervaring met het verbeteren van de tactische- en operationele effectiviteit van de verkoopinspanningen. We durven verantwoording te nemen en onze nek uit te steken. Mede omdat wij goed kunnen inschatten wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van een product, weten wij snel de juiste richting te kiezen en schakelen wij direct naar actieve marktbewerking.

'Partner in Business' is vooral sterk in het analyseren van de markt, de klanten en de concurrenten. Het bedrijf weet het concurrentievoordeel te benoemen en te verzilveren, zodat er feitelijk met scherp kan worden geschoten in plaats van met hagel, hetgeen –veelal onbewust- bij veel bedrijven gebeurt.

Uitvinders en technostarters die de intentie hebben om zelf hun vinding te vermarkten kunnen ook profiteren van de kennis, ervaring en het netwerk van 'Partner in Business'. Als de ‘business case’ voldoende perspectief biedt, participeren wij in start-ups waarbij we de commerciële activiteiten voor onze rekening nemen. We ondersteunen het management en dragen bij aan de opbouw van een succesvolle onderneming.

'Partner in Business' helpt ook uitvinders die niet de capaciteiten of de ambitie hebben om hun vinding zelf te vermarkten. Wij bieden dan ondersteuning bij het uitlicenseren van het intellectueel eigendomsrecht aan een geïnteresseerde marktpartij. (zie hieronder: Licenseren / Royalty's)


Tijdens een oriënterend gesprek stellen wij gezamenlijk vast wat uw behoeften zijn. Vervolgens zijn wij bereid om kosteloos en vrijblijvend een plan van aanpak te formuleren, zodat U kunt bepalen of er sprake is van voldoende toegevoegde waarde en of 'Partner in Business' de juiste partij is om met U samen te werken. 

'Partner in Business' onderscheidt zich van andere marktpartijen door haar laagdrempeligheid en persoonlijke betrokkenheid. Er zijn genoeg deftige consultants die een kantoor hebben met hoogpolig tapijt in de binnenstad, die enkel adviseren en een torenhoog uurtarief berekenen. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid en onderling vertrouwen een intensieve samenwerking met elkaar aan (bijv. agentuurschap, partnership of participatie) met één en hetzelfde doel, namelijk het succesvol vermarkten van uw uitvinding.

Wat betreft onze vergoeding, kunt u aan de volgende opties denken:

  1. Uurtje/factuurtje bijv. voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek
  2. Percentage van de verkoopopbrengst
  3. Management fee voor verrichte werkzaamheden
  4. Aandelenbelang door te participeren in een Startup

In onderling overleg zal worden vastgesteld wat voor U de meest aantrekkelijke optie is.


2: Uitlicenseren / Royalty's

U kunt ook besluiten om uw uitvinding/octrooi te verkopen of in licentie te geven aan een geïnteresseerde marktpartij, in ruil voor een vast bedrag ('lumpsum') of royalty per verkocht product. In dat geval leggen wij uw vinding ter beoordeling voor aan PROGEST. PROGEST is sinds 1999 actief als ‘Ideeënmakelaar’ en richt zich op innovatieve bedrijven en uitvinders. De vindingen die worden vermarkt zijn sterk uiteenlopend en worden toegepast in zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. PROGEST werkt op basis van 'No Cure, No Pay'.


Progest logo

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact