Partner in Business
Partner in Business

Markt Onderzoek

Voordat U besluit verder te gaan met het maken van een prototype of het aanvragen van een octrooi is het zinvol te kijken of uw plannen voldoende levensvatbaar en rendabel zijn. Zo heeft U in 9 van de 10 gevallen te maken met bestaande marktpartijen waarmee U moet concurreren. Deze marktpartijen bieden wellicht niet hetzelfde product, maar ze hebben meestal wel een product/oplossing dat beantwoordt aan identieke behoeften van de klant.

a.     Toegevoegde waarde: het is belangrijk de behoeften van de klant te kennen. U moet immers voldoende waarde toevoegen wil de klant geïnteresseerd zijn in uw product/oplossing.

b.     Concurrentievoordeel: om succesvol te zijn zal uw product/oplossing iets moet bieden dat onderscheidend is van hetgeen de concurrentie aanbiedt. Het is belangrijk dat U het concurrentievoordeel kunt hard maken en bij voorkeur kunt kwantificeren. Het moet glashelder zijn waarom een potentiële klant voor uw product kiest en niet voor dat van de concurrent.

c.     Klantgroepen: U zal in kaart moeten brengen wie uw potentiële klanten zijn. Meestal kun je verschillende klantgroepen onderscheiden. Elke klantengroep heeft zijn eigen behoeften. U moet een inschatting maken hoe groot de kans is dat U succesvol bent bij diverse klantgroepen, rekening houdend met andere aanbieders. Er zijn tal van instanties (brancheverenigingen, etc.) waar U kunt onderzoeken over hoeveel bedrijven je feitelijk praat.

d.     Verkoopprijs: wat is de klant bereid te betalen voor uw product. Enerzijds wordt dit bepaald door de alternatieven waar hij uit kan kiezen, anderzijds wordt dit bepaald door het voordeel dat de klant kan behalen door uw product in te zetten.

Op het moment dat U een product/oplossing denkt te hebben voor een klantbehoefte die nog gecreëerd moet worden, is het minstens zo belangrijk een goed marktonderzoek uit te voeren, opdat U niet achteraf teleurgesteld wordt dat mensen misschien wel geïnteresseerd zijn in uw product, maar niemand bereid is ervoor te betalen. Of dat U een oplossing heeft voor een probleem dat er niet is.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact