Partner in Business
Partner in Business

Markt introductie

Aan het eind van fase 1 moet U de beslissing nemen om de vinding zelf te gaan vermarkten of de vinding in licentie door een marktpartij op de markt te laten brengen.

Op het moment dat U besluit zelf het product te vermarkten is het noodzakelijk een businessplan op te stellen. Dit dwingt U min of meer goed na te denken over de verschillende aspecten die komen kijken bij het ondernemen. Tevens zal duidelijk worden of U extra kennis en/of kapitaal nodig hebt om uw plannen goed te onderbouwen en te realiseren.

Kennis
In veel gevallen is het aan te raden om de hulp in te roepen van iemand die uw competenties aanvult. Technostarters en innovatieve bedrijven (MKB) hebben meestal baat bij iemand die ruime ervaring heeft met Marketing en Business Development, om nieuwe producten succesvol in de markt te zetten en om de Sales effectiviteit te vergroten. Dit is exact de rol die 'Partner in Business' U kan bieden.

Kapitaal
In veel gevallen is het eerste risicokapitaal voor uitvindingen afkomstig van familie, vrienden en kennissen. Voor dit risicokapitaal betaal je een vaste rente aan de geldschieters. Mislukt je onderneming, dan lopen zij het financiële risico.

Er zijn steeds minder subsidies en kredieten beschikbaar voor innovatieve starters. Het is altijd zinvol om te onderzoeken in hoeverre je daarop aanspraak kunt maken. Senter Novem is de aangewezen instantie hiervoor.

Risicokapitaal kan worden aangetrokken bij ‘Informal Investors’, ook wel ‘Business angels’ genoemd. Dit zijn particuliere geldschieters (Partner in Business!) die hun geld in risicovolle innovatieve projecten investeren in ruil voor een deel van de opbrengst bij succes.

Durfkapitalisten investeren in beginsel in de persoon achter het idee, omdat hij/zij er vertrouwen in heeft dat deze persoon in staat is om de commercialisering van het idee te realiseren op het moment dat hij voldoende kapitaal tot zijn beschikking heeft. Waar het de investeerder om gaat is: hoeveel geld heeft U nodig, wanneer krijg ik het terug, en hoeveel krijg ik terug? Uiteraard moet alles goed onderbouwd zijn in een business plan.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact