Partner in Business
Partner in Business

Proto Type

Om uw idee duidelijk te kunnen presenteren aan potentiële licentienemers of investeerders heeft U een (werkend) prototype nodig. Dit is een concrete uitwerking van uw idee in een fysiek product. Met een prototype kan uw idee voor anderen echt gaan leven. Tevens schept een prototype het gevoel dat een product al bestaat en dat het alleen nog maar hoeft te worden geproduceerd.

In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen een functioneel prototype dat wordt gebruikt om aan te tonen dat iets werkt; daarnaast heb je het visueel prototype dat enkel demonstreert hoe een product eruit komt te zien. Het best natuurlijk is om deze twee varianten te combineren in één prototype dat werkt en laat zien hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.

Daar waar vroeger veel prototypes gebouwd werden uit hout, klei en piepschuim zijn er tegenwoordig steeds meer geavanceerde technieken (zoals 'rapid prototyping' en '3D-printing') die het mogelijk maken 3 dimensionale prototypes te maken.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact