Partner in Business
Partner in Business

Checklist

CHECKLIST TER BEOORDELING VAN DE LEVENSVATBAARHEID VAN UW IDEE/VINDING

In de meeste gevallen is het wenselijk om een vinding te beschermen middels een octrooi of modelbescherming, om te voorkomen dat iemand anders er met uw vinding vandoor gaat, zonder U hiervoor financieel te compenseren.


1.  Kun je octrooi aanvragen voor uw vinding?

     a.  Is de vinding nieuw?

 • Onderzoek op internet (bijv. via Google) of er niet een gelijksoortig product/proces is bedacht, ontwikkeld, verkocht, etc.
 • Onderzoek op internet (bijv. via www.espacenet.com) of er ooit octrooi is aangevraagd op een soortgelijke vinding?

     b.  Is de vinding inventief? (De vinding mag niet voor de hand liggen voor deskundigen)

     c.  Is de vinding toepasbaar? (De vinding moet aantoonbaar functionerend zijn) 


2.  Is de vormgeving van uw vinding origineel en herkenbaar? (voor eventuele modelbescherming) 


Voordat U octrooi of modelbescherming gaat aanvragen op uw vinding is het belangrijk te onderzoeken of uw vinding technisch haalbaar is en er voldoende potentiële klanten zijn, die bereid zijn de gevraagde verkoopprijs te betalen.

3.  Heeft U al een prototype gemaakt om de werking van uw vinding aan te tonen? Indien het antwoord nee is, hoeveel geld en tijd moet geïnvesteerd worden om een prototype te maken? (maak een inschatting) 

4.  Wat is de kostprijs van de vinding? (maak een inschatting van benodigd materiaal, manuren en productiemiddelen)

5.  Hoe groot is de markt voor uw vinding?

    a.  Zijn er bestaande producten/processen waarmee uw vinding moet concurreren? Zo ja, welke?
    b.  Wat zijn de voordelen van uw vinding?
    c.  Wat zijn de nadelen van uw vinding?
    d.  Welke en hoeveel mensen zijn geïnteresseerd in uw vinding? (potentiële klanten)
    e.  Hoeveel zijn ze bereid ervoor te betalen? (verkoopprijs)


6.  Wilt U uw vinding zelf ontwikkelen en vermarkten òf wilt U uw vinding in licentie laten uitontwikkelen en op de markt laten brengen door een bestaande marktpartij, die aan U een lumpsum (bedrag ineens) of royalty’s per verkocht product betaalt? WAAR BENT U NAAR OP ZOEK?

Wat kunnen wij voor U betekenen:

1.  Wij bieden ondersteuning bij licentietrajecten (i.s.m. Progest):

 • Nieuwheidonderzoek
 • Marktonderzoek
 • Technisch onderzoek
 • Business case opstellen
 • Octrooiaanvraag
 • Prototype maken
 • Marktpartij zoeken die product uitontwikkelt
 • Marktpartij(en) zoeken die product op de markt brengt
 • Contracten afsluiten met marktpartij(en)
 • Financiering (subsidie/krediet/investeerders)

2.  Wij zijn geïnteresseerd om te participeren in Startups, die ervoor gekozen hebben om de vinding zelf uit te ontwikkelen en op de markt te brengen. (Partner in Business)

3.  Wij zijn geïnteresseerd om op projectbasis, of met een financiële koppeling aan het behaalde resultaat, bedrijven te ondersteunen bij het succesvol vermarkten van hun uitvindingen/innovaties. (Partner in business)

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact