Partner in Business
Partner in Business

Nieuwheid Onderzoek

Voordat U verder gaat met uw plannen, stel uzelf de belangrijke vragen: Bestaat het al? Kan ik er (nog) octrooi op aanvragen?

Als het idee/product (de uitvinding) niet nieuw is dan betekent dit dat U geen octrooi meer kunt aanvragen. 'Niet nieuw' houdt in dat het op een of andere manier in de publiciteit is geweest, via welke medium dan ook: internet, televisie, krant, literatuur, etc.

Om te onderzoeken of een idee nieuw is kunt U diverse bronnen raadplegen. Zo kunt U via Espacenet onderzoeken of er in het verleden octrooi is aangevraagd op hetzelfde of een soortgelijk idee. Esp@cenet is een online bibliotheek waarin alle octrooiaanvragen zijn geregistreerd.

U kunt natuurlijk ook via Google kijken of er ooit iets is gepubliceerd over 'uw' uitvinding. Op het moment dat je een octrooiaanvraag indient is het tegenwoordig (sinds juni 2008) verplicht om een nieuwheidonderzoek door het Octrooicentrum uit te laten voeren. Hiermee zijn uiteraard de nodige kosten gepaard, dus U kunt beter zelf een eerste check doen, om onnodige kosten te besparen.

Op het moment dat U geen octrooi meer kunt aanvragen kunt U zich afvragen of het zinvol is om verder te gaan met het vermarkten van de 'uitvinding'. U heeft immers geen enkele bescherming en een ieder is vrij om met 'uw' idee aan de haal te gaan. Indien er eerder al een octrooi is verleend aan een ander, dan houdt het verhaal uiteraard ook op, omdat U anders inbreuk pleegt op een bestaand octrooirecht.

Daarentegen is het niet altijd noodzakelijk om een octrooi aan te vragen. Meer hierover onder de button 'Productbescherming'.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact