Partner in Business
Partner in Business

Technisch Onderzoek

Voordat U besluit verder te gaan met het aanvragen van een octrooi is het zinvol te kijken of uw idee uitvoerbaar is.

a. Maakbaarheid; in eerste instantie moet U zich afvragen of uw product met de juiste toleranties is te produceren met de huidige stand der techniek.

b. Kostprijs; vervolgens moet U bepalen wat de kostprijs zal zijn om het product uit te ontwikkelen en te laten produceren. Uiteraard maakt het voor de kostprijs uit in welke aantallen U het product wilt laten produceren.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium te weten wat iets gaat kosten. In de ‘business case’ heeft U deze kostprijs nodig om te bepalen of uw idee levensvatbaar is en of U er geld aan kunt verdienen.

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact