Partner in Business
Partner in Business

Kapitaalbehoefte

kapitaalbehoefte

Maak onderstaande punten duidelijk in een investeringsverzoek. U kunt als bijlage een businessplan toevoegen.

1. Welk probleem lost u op of behoefte vult u in?
2. Wat is uw (duurzame) concurrentie voordeel?
3. Wat is uw markt benadering?
4. Wat is uw verdienmodel?
5. Waar staat u over een jaar en waar over drie jaar?
6. Wat is het team waarmee u dit doet?
7. Hoeveel kapitaal heeft u nodig en wat gaat u er mee doen?

Onze diensten
Onze werkwijze
Uw voordeel
Checklist
Product- Sectorvoorkeur
Opmerkelijke uitspraken
Bedrijfspresentatie
Partnerships
Contact